alt +421 903 175 333

Krok 1 : Koncept 

Základom každého videa je pevný, tvorivý koncept a najmä pútavý príbeh. Bez pevných základov, je aj pekná grafika nefunkčná. Koncept pre nás znamená vodítko, kedy budeme prediskutovávať nápady pre vytvorenie štruktúry pre Vaše video. Odtiaľ vyberieme len tie najlepšie a najbystrejšie ktoré Vám predstavíme. Potom, čo ste mali možnosť preskúmať a stráviť tie najlepšie nápady, môžete si vybrať svoj ​​obľúbený koncept a posunúť ho vpred.

Tento krok trvá v priemere 4 dni pokiaľ sa všetky nápady ustália a zachytia na papier. Je to nevyhnutné pre zistenie podrobností o projekte, ako robiť veci, a zistiť, čo klient hľadá. To je nevyhnutné na to, aby sme si boli istí, že robíme a dodávame presne to, čo klient hľadá a pre plynulý beh po celú dobu trvania projektu.

 

Krok 2 : Reklamné texty 

Tejto časti venujeme veľkú časť našej pozornosti. Dobré texty, silný príbeh sú veci ktoré predávajú a na ktorých je založená dobrá videoreklama. Reklamné zdelenie precháza od prvotných variant roznymi korekciami, kde je starostlivo vyberane kazde slovo aby bol vyvolany zelany dojem z reklamy. Je pre nás dôležité aby reklamy písal človek z reklamnej brandže a so skusenostami.

Napisanie dobreho reklamneho textu zaberie 3 dni plus ďalšie 2 na revíziu a komunikovanie so zákazníkom.

 

Krok 3 : Nakreslenie scén

Kreslit scény vo všobecnosti začíname, až ked máme s klientom ujasnenú predstavu príbehu alebo nápadu. Scény predkladáme ako obrázky s popisom diania a reklamným textom, ktorý poskytne klientovi jasnejšiu predsatvu o tom, ako bude finálny výsledok vypadať. Táto časť produkcie je živá a dochádza v ňej k veľa grafickým korekciám. Pri kreslení scén sa snažíme čo najviac zosúladiť už s existujúcim firemným štýlom aby grafika spolu s animácou zapadla do firemného konceptu.

Z jednotlivé vektorové grafiky sa dajú neskôr použiť ako statická reklama napr.: bilboard, grafika do newsllera.

7 dní v priemere potrebuje animátor / grafik na nakreslenie scén k animácii a ďalšie 3 dni na revíziu a odkomunikovanie s klientom.

 

Krok 4 : Nahrávka + Animácia 

Táto fáza tvorby animácie je zvyčajne najdlhšia, kde sa vytvára sprievodná nahrávka, animácia, ozvučenie a pripojenie zvukových efektov. Tento správne namiešaný kokteil vyvoláva správne emócie a zákaznícke rozhodnutia.

Nahrávna - Štandardne Vám poskytneme na výber z 2 - 3 hlasov pre Vašu nahrávku. Zatiaľ čo kompletizujeme materiály pre animaciu sú reklamné texty s popisom odoslané do nahrávacieho štúdia kde je nahraný reklamný spot v podobe hovoreného slova, spevu alebo hudby. Vytvorenie nahrávky zaberie 1 až 2 dni kde treba počítať s prípadným dňom na úpravu.

Animácia - Majte na pamäti, že budeme pridávať presne načasované pohyby ku každej scéne. Toto je miesto, kde animátor dáva všetko do pohybu. V tomto bode boli scény schválené klientom a teraz je čas oživiť postavy a obrazy. Opäť, rovnako ako scenárista, bude dobrý animátor pracovať in-house v kancelácii a môže byť kontaktovaný priamo klientom. 

Zvukové efekty - Po rozanimovaní príbehu sa k scénam pripoja zvukové efekty. Preto je aj doba na zhotovenie samotnej animácie je najdlhšia. K samotnej animácii treba ešte pripočítať 1 den na ozvučenie a jeden den na revíziu zvuku.

Animácia štandardne trvá14 dní + 2 dni na revíziu.

 

Krok 5 : Doručenie

Vaše video je kompletné! Doručíme Vám ho ako HD film pripravený na zdieľanie s potenciálnymi zákazníkmi či už na Vašej web stránke, obľúbenej sociálnej sieti alebo LCD panely vo Vašej firme..

Ak potrebujete pomôcť s nahraním videa, s umiestnením na správny video server alebo sociálnu sieť, budeme radi ak Vám smieme pomôcť s nasmerovaním.